You don't have javascript enabled. Good luck with that.

چهارمين كنفرانس فن آوري هاي نوين ارتباطي همزمان با نمايشگاه صنعت مخابرات برگزار شد

چهارمین کنفرانس فن آوری های نوین ارتباطی همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته  و با حمایت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، برگزار شد.

چهارمین کنفرانس فن آوری های نوین ارتباطی همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته  و با حمایت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، برگزار شد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این کنفرانس از 4 سال پیش در کنار نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته آغاز به کار کرد.

گردهمایی متخصصین ارتباطات برای بررسی آخرین تحولات عرصه فناوری و تأثیر آن در بازار و صنعت مخابرات کشور از اهداف این کنفرانس تخصصی است. 

رایانش ابری، شبکه های نسل نو، تحلیل مدل های کسب و کار شرکت های مخابراتی و تأثیر آن در خدمات افزوده جدید و بررسی صنعت مخابرات کشور، از جمله موضوعات این کنفرانس در سال های گذشته بوده است. امسال نیز همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته، دو موضوع تغییرات فن آوری در شبکه های موبایل و کاهش هزینه ها و بسترهای تحویل محتوا به عنوان محرک تولید محتوا و کاهش هزینه شبکه مورد توجه قرار گرفت.

در این حوزه برای اولین بار با دعوت از "فردریک لاروودیه"، متخصص شبکه های سیار و بی سیم از سیلیکون ولی، مفهوم جدید mobile font haul ارایه شد. پس از آن دکتر علی فتوت احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف و مدیرعامل گروه کاوش کام در خصوص آینده نگاری شبکه های سیار به معرفی پروژه های تحقیقاتی جهانی در این حوزه پرداخت. سپس دکتر یاری، رییس پژوهشکده فن آوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات به ارایه ای در خصوص شبکه های تحویل محتوا پرداخت و در پایان دکتر سرائیان، عضو هیأت مدیره شرکت همراه اول، سخنرانی خود را با موضوع موبایل تغییر دهنده پارادایم جهانی در راستای موضوع کنفرانس طرح کرد.

کنفرانس امسال با حضور کارشناسان و متخصصین از بخش های مختلف برگزار شد. از جمله شرکت کنندگان می توان به حضور گسترده متخصصین و مدیران از شرکت های مخابرات استان های مختلف کشور از جمله شرکت مخابرات استان اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، سمنان و خوزستان اشاره کرد.

 

 

چهار شنبه - 28 مرداد 1394 - ساعت 08:40

موضوعات

    نظر سنجی

    آمار بازدید