You don't have javascript enabled. Good luck with that.

سخن مدير عامل

عرصه مخابرات بسترمناسبی برای رشد صنعت گرایی و تولید داخلی است. در شرایطی که تکیه بر توان داخلی و فرصت دادن به نخبگان جامعه برای گستردگی تولیدات در عرصه های غیرنظامی ضرورت دارد،

عرصه مخابرات بسترمناسبی برای رشد صنعت گرایی و تولید داخلی است. در شرایطی که تکیه بر توان داخلی و فرصت دادن به نخبگان جامعه برای گستردگی تولیدات در عرصه های غیرنظامی ضرورت دارد، اشتغال زایی در کنار گسترش فضای کسب و کار با بهره گیری از نخبگان و متخصصان عرصه های صنایعی چون مخابرات بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

صنعت مخابرات از عرصه هایی است که وجود سیاست های حمایتی و بستر سازی برای رشد و گسترش آن از سوی دولت و مدیران ضروری احساس شده است.

از این طریق است که می توان توانمندی های کشور در بخش های مختلف را مطابق با علم روز هان و فناوری های این عرصه، گسترش داده و جهان را از آن مطلع ساخت. این موضوع در زمره اهداف برگزاری نمایشگاه های تخصصی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

در این راستا چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته علاوه بر ارائه سامانه های مختلفی از طرح ها و پروژه های در دست اقدام، تعدادی از آخرین دستاورد های خود را نیز در معرض دید متخصصان و علاقمندان قرار می دهد

 

موضوعات

    نظر سنجی

    آمار بازدید